Кул Гали и тюркская Йусуфиана/Кол Гали һәм төрки «Йосыфнамә»

Цена56,00 ₽

Укучылар игътибарына тәкъдим ителә торган әлеге хезмәт — Шәрекъ һәм Көнбатыш телләрендәге күптөрле чыганаклар һәм урта гасыр төрки кулъязмалары нигезендә башкарылган киң колачлы тикшеренү.

2 006     год
Хисамов Н.Ш./Нурмљхђммђт Хисамов

Казань:Татарское книжное издательство, 208 стр.

ISBN 5-298-03973-1

+